ANNIINA

LEPPIHALME

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

TRADENOMI (YAMK OPISKELIJA)

32 V

10

Vaalikuva%202_edited.jpg

Elinvoimainen, pitovoimainen ja vetovoimainen Parkano. Näitä kaikkia osa-alueita täytyy ylläpitää, kehittää ja tarkastella jatkuvasti, jotta Parkanossa on hyvä olla ja asua, käydä koulua, tehdä töitä, yrittää ja ikääntyä.

Työskentelen Suomen Lakitilitoimistossa hallintopäällikkönä. Työnkuvaani kuuluu sisäisten prosessien ja ulkoisten palveluiden kehittäminen sekä erilaiset yritysten palvelut. Yrityspalveluiden ja paikallisten yritysten arjessa olen työskennellyt myös aikaisemmassa työssäni paikallisessa elinkeinoyhtiössä Kehitys-Parkissa.

 

Vapaa-aikani kuluu pitkälti omien lasten harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden parissa, ja sitä kautta on ollut erityisen hienoa huomata, kuinka paljon erilaisia harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia meillä Parkanossa on tarjolla ja uusia mahdollisuuksia kehittyy koko ajan lisää.

 

Monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla ja vapaa-ajan toiminnoilla tuetaan lasten ja nuorten sekä muiden ikäryhmien hyvinvointia ja parannetaan kaikkien kuntalaisten asumisviihtyvyyttä sekä paikkakuntamme vetovoimaisuutta. Useat harrastusmahdollisuudet ovat mahdollisia erilaisten yhdistysten, seurojen, vapaaehtoistoiminnan ja seurakunnan ansioista. Siksi koen, että näiden toimijoiden toimintaedellytysten tukeminen ja mahdollistaminen on tärkeää, jotta harrastustoimintamme säilyy monipuolisena ja aktiivisena.

Paikallisten yritysten merkitys kunnallemme on ensiarvoisen tärkeää ja elinvoimaisen, virkeän kunnan mahdollistaja. Kehittämällä yritysten toimintaympäristöä entisestään, pidämme huolen siitä, että meillä on tarjota monipuolisia työpaikkoja niin nykyisille kuin uusille asukkaille, yritykset kehittyvät ja investoivat. Yritysten toimintaympäristön ja työpaikkojen kehittymisen myötä mahdollistamme myös sen, että pystymme riittävin verotuloin turvaamaan myös lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten hyvinvointia ja kehittämään heille suunnattuja palveluita.

Julkisella hankintapolitiikalla tulee tukea mahdollisuuksien mukaan paikallisten yritysten kehittymistä ja uusien yritysten syntymistä. Suurten valtakunnallisten ja alueellisten yhteishankintayksiköiden yhteishankintoihin osallistuminen usein heikentää paikallisten pk-yritysten mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuihin. Siksi koen erityisen tärkeäksi paikallisen, julkisen hankintaosaamisen kehittämisen, toimivan hankintapolitiikan sekä hankintojen kilpailuttamisen kunnan omasta toimesta aina, kun se on mahdollista.

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat välttämättömiä. Meillä on hieno ja nykyaikainen koulukampus ja toimiva toisen asteen koulutus, jotka ovat yksi tärkeimpiä Parkanon elinvoima-, pito- ja vetovoimatekijöitä. Meillä on myös laadukasta varhaiskasvatusta, mutta koen tärkeäksi, että meillä pitäisi olla kokonaisuudessaan nykyaikainen ja vetovoimainen kiinteistökanta myös varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Nykyaikaisilla työskentelytiloilla edistetään nykyisen henkilöstön työssä viihtyvyyttä ja uusien työntekijöiden saamista paikkakunnalle.

Päätöksenteossa koen tärkeäksi asioiden kokonaistaloudellisen huolellisen arvioinnin. Ei tehdä harkitsemattomia päätöksiä ja arvioidaan niin välillisiä kuin välittömiä vaikutuksia. Mielestäni päätöksille tulee asettaa selkeät tavoitteet niin lyhyelle, kuin pitkälle aikavälille, jolloin päätöksenteon vaikuttavuuden arviointi on ylipäätään mahdollista. Yhteistyökyky, avoin vuorovaikutus ja läpinäkyvyys ovat päätöksenteon keskeisiä asioita. Tehdään rehellisiä päätöksiä kaupunkimme etu edellä. Mahdollistetaan myös kuntalaisten osallistuminen ideointiin ja vaikuttamiseen. Viestitään ja markkinoidaan avoimesti ja rohkeasti siitä kaikesta hyvästä, mitä meillä täällä on, sekä ylläpidetään ja kehitetään yhteisöllisyyttä, jota Parkanosta löytyy.