EIRA-MAIJA SAVONEN

ELÄKELÄINEN, YRITTÄJÄ

FM, BIOLOGI, VANHEMPI LEHTORI

70 V.

17

Savonen Eira-Maija kuva2.jpg

Olen Luonnonvarakeskuksesta eläkkeelle jäänyt tutkija. Elämäntyöni tein Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasemalla.  Anomuksestani tutkijan virkani siirrettiin Metlan keskusyksiköstä Vantaalta Parkanoon jo vuonna 1986.

 

Eläkkeelle jäätyäni olen aloittanut pienimuotoisen luonto-opastuksiin liittyvän yritystoiminnan. Metsän hyvinvointivaikutukset, luonnon monimuotoisuus, sienet ja linnut ovat erityisosaamisaluettani. Lisäksi hyödynnän geologian opintojani geopark-oppaana.

 

Harrastan venäjän ja espanjan kielten opiskelua ja liikuntaa mm. lintu- ja metsäretkiä, melontaa, voimistelua ja tanssia, jota myös opetan.

 

Olen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Lautakuntatyöskentely on ollut mielenkiintoista ja haastavaa. Se on vaatinut perusteellista perehtymistä käsiteltäviin asioihin. Monipuolisesta koulutuksestani ja tutkijataustastani on ollut siinä hyötyä. Olen mukana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -hankkeessa. Hankkeen kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa  kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja myös mahdollisuudet sen lisäämiseksi ovat tulleet tutuiksi.

Kestävä kehitys on minulle tärkeää. Meidän on huolehdittava siitä, että luonnonvaroja käytetään viisaasti ja että yhteinen ympäristömme säilyy elinkelpoisena. Meillä on velvollisuus ottaa toimissamme huomioon se, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus hyvään elämään.

 

Kuvassa lähetän rengastetun, Siperiassa pesivän isosirrin jatkamaan keskeytynyttä muuttomatkaansa.