SAARA VIITAHARJU

YRITTÄJÄ, HOITAJA (ELÄKKEELLÄ)
HOITAJA
74 V.

21

Saara Viitaharju valk.png

Olen syntynyt Ikaalisissa ja muuttanut Parkanoon vuonna 1974.

Perheeseen kuuluu yrittäjäpuolison lisäksi neljä lasta ja 10 lastenlasta.

 

Yrittäjyyden ohella suurimman osan työurastani  olen suorittanut Parkanon kaupungin palveluksessa sosiaali ja terveydenhuollossa. Työni oli monipuolista sisältäen lastenhoitoa sekä ikäihmisten hoivaa ja huolenpitoa. Usean vuoden opiskelu työn ohessa syvensi osaamista ja toi mielekkyyttä vaativaan, mutta palkitsevaan työhön. Perheyrityksessä toimiminen on tuonut monenlaisia tehtäviä ja haasteita. Ajan hermoilla on pysyttävä, sillä uusia säädöksiä tulee tiuhaan.

Harrastuksiani on mökillä olo ja lasten perheiden kanssa matkustelu, mikä on mielekästä ja antoisaa yhdessäoloa. Marjastus, sienimetsässä kulkeminen ja puutarhanhoito täyttävät vapaa-aikani kesällä. Golfin pelaaminen on pysynyt hyvänä liikunnallisen harrastuksena jo vuosia ja se on tuonut mukanansa muutakin toimintaa. Harrastusten ja töiden lisäksi aikaa on jäänyt myös luottamustoimen hoitamiseen.

 

Olen toiminut kolme kautta kaupunginvaltuustossa  sekä kaupungin-hallituksessa  varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä .Kokemusta on kertynyt teknisestä lautakunnasta sekä hiljattain perustetun vesiyhtiön hallituksesta. Henkilöstöasiohin olen saanut perehtyä henkilöstöjaostossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin perusturvalautakunnassa hallituksen edustajana. Vanhusneuvostossa olen päässyt vaikuttamaan ikäihmisten elämänlaatua parantavien asioiden kehittämiseen.

 

Yhteisten asioiden suunnitelmien tekeminen ja käytännön päätöksenteko on edelleen lähellä sydäntäni. Asettuessani Parkanon kaupungin kuntavaaliehdokkaaksi tarjoan perhe-elämässä, vanhustenhuollossa, yrittäjänä ja luottamushenkilönä keräämäni kokemuksen päätöksenteon voimavaraksi.

 

Vanhusten ja ikäihmisten huoltoon liittyvät asiat koen tärkeäksi hoitaa vastuullisesti. Entisestään tämä korostuu tänä poikkeusaikana, jolloin sukulais-ja naapurikontaktit ovat rajoitettuja. Omaishoitajien tekemä työ on tänä aikana entistä haasteellisempaa ja tukea heidän jaksamiseensa tulisi  tarjota riittävän ajoissa. Ei ole vielä tiedossa, kuinka kauan poikkeusolot kestävät, joten kaupungin keskeiset tehtävät tulee hoitaa kattavasti.

Lasten, nuorten, erityisryhmien ja perheiden hyvinvointi tulee huomioida kokonaisvaltaisesti päätöksenteossa. Oikea-aikaisesti ja riittävän ajoissa annettu tuki estää syrjäytymisen ja auttaa arjessa jaksamiseen

 

Tulevana nelivuotiskautena kaupungin talous tulee pitää tasapainossa mahdollisesta soteuudistuksesta huolimatta. Asukkaiden määrän kasvu, yritysten ja muiden toimijoiden tukeminen eri tavoin sekä palvelujen säilyttäminen nykytasolla tarjoavat  haasteita, mutta myös onnistumisen mahdollisuuksia.

 

Hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä selvitään tulevistakin haasteista!

 

VASTUULLISUUTTA JA KOKEMUSTA